Art Battle - Tichá aukce

V průběhu Art Battle vidíte, který obraz Vás nejvíce zaujme, a můžete hlasovat, aby se tento obraz stal i vítězným. Vítězná díla půjdou do tiché aukce, která proběhne až po vyhodnocení nejlepších děl. Tichá aukce probíhá tak, že účastník napíše svou nabídku v Kč k seznamu, který bude připevněn k dílu. Cena za dílo začíná od 300 Kč. Papír s nabídkami je veřejný, účastnící tak mohou zvyšovat své nabídky v závislosti na ostatních nabídkách.

Systém je takový, že nabídky se píší pod sebe, a místo svého jména, uvádíte pseudonym.


Tichá akce začíná a končí dle instrukcí pořadatelů, má však jasně stanovenou dobu, po kterou mohou ostatní „přihazovat“, připisovat zvyšující se nabídku za dané dílo. Při skončení aukce, se vyhlásí výsledná částka, pseudonym/jméno nového majitele, který na místě uhradí vydraženou částku.

Peníze jdou z části umělci a zbytek neziskové organizaci FAF na náklady celé akce (pronájem, technika, hudba, instalační pomůcky, IT práce, atd.)

Připravujeme pro Vás online dražbu, kde budete moci získat další díla od jednotlivým umělců.

Připravujeme pro Vás online dražbu kde budete moci získat další díla od jednotlivým umělců.

Vítězná díla Art Battle